TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Số hiệu 135-CV/BTGHU
Trích yếu nội dung Về việc tuyên truyền sinh hoạt chính trị, tư tưởng Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 02-4-2022 của Bộ Chính trị
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 31/05/2022
Ngày có hiệu lực 31/05/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Ban Tuyên Giáo
Người ký duyệt Lê Ngọc Minh
Download CV- 135 tuyên truyềnsinh hoạt chính trị, tư tưởng Nghị quyết số 13-NQTW .pdf