Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 247/UBND-TH
Trích yếu nội dung Về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chế độ thù lao đối với các chức danh kiêm nhiệm tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 23/11/2020
Ngày có hiệu lực 23/11/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành UBND Huyện
Người ký duyệt Lê Minh Trị
Download 247_UBND-TH.signed.pdf