Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 247

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
22/GM-UBND HĐND huyện Giấy mời Dự kỳ họp thứ Mười hai (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 Hội đồng nhân dân huyện khóa VII) 09/07/2020
94/GM-UBND UBND Huyện Giấy mời Họp thành viên UBND huyện lấy ý kiến đối với đề nghị bổ sung dự án kho cảng LNG Nam Du vào Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam của tổng Công ty Điện lực Dầu Khí Việt Nam - CTCP (Vào lúc 10 giờ, ngày 09/7/2020, thứ 5, tại phòng họp trực tuyến UBND huyện) 07/07/2020
94/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Kiên Hải. 07/07/2020
93/GM-UBND Ban Tổ Chức Giấy mời Làm việc với các ngành về báo cáo kết quả giải quyết và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri (01 buổi, vào lúc 8 giờ, ngày 08/7/2020, thứ tư, tại phòng họp trực tuyến UBND huyện) 07/07/2020
92/GM-UBND Ban Tổ Chức Báo cáo Chuẩn bị nội dung họp xem xét đơn yêu cầu của bà Trần Thị Nhợ (lúc 8 giờ ngày 07/7/2020, thứ tư, tại phòng họp trực tuyến UBND huyện) 07/07/2020
91/GM-UBND UBND Huyện Giấy mời Họp xem xét đơn yêu cầu của bà Trần Thị Nhợ (Vào lúc 8 giờ, ngày 09/7/2020, thứ 5, tại phòng họp trực tuyến UBND huyện) 07/07/2020
61/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2020 trên địa bàn huyện Kiên Hải. 03/07/2020