TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
176/UBND-CA Ban Tổ Chức Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v chỉ đạo thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tết Nguyên đán Canh Tý 2020 31/12/2019
111/KHH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Tổ chức trao lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2020 31/12/2019
110/KH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thăm viếng, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang, bệnh viện và các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 huyện Kiên Hải 30/12/2019
22/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. 18/12/2019
21/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 18/12/2019
20/NQ-HĐ-ND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 18/12/2019
19/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện năm 2020 18/12/2019