TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
208/KH-BATGT Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Về việc ra quân năm An toàn giao thông và các hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự An toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân năm 2019. 28/12/2018
21/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện, khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021 19/12/2018
20/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Xác nhận lkết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu 19/12/2018
19/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về việc thông qua đề án phát triển du lịch huyện Kiên Hải đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 19/12/2018
18/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn huyện Kiên Hải 19/12/2018
17/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về phân bổ nguồn chi đặc thù, tăng chi nhiệm vụ ngân sách huyện và giữ 1% kinh phí khen thưởng của các đơn vị sự nghiệp năm 2019 19/12/2018
16/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2019 19/12/2018