Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 4

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
06/2016/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Nội vụ Quy định thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ 24/11/2016
275/2016/TT-BTC Ban Tổ Chức Thông tư Các lĩnh vực khác Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ 14/11/2016
45/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác; Nội vụ Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 19/10/2016
34/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác; Nội vụ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 14/05/2016