Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 3

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1524/CT-UBND UBND Tỉnh Chỉ thị Các lĩnh vực khác Chỉ thị về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/07/2015
13/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Các lĩnh vực khác Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính 10/06/2015
704/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nội vụ Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và cấp huyện thuộc nguồn lưu nộp tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang 09/04/2015