Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 34

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
522/SDL-QLDL UBND Tỉnh Công văn Về việc tăng cường nâng cao cảnh giác phòng chống dịch bệnh COVID-19 01/12/2020
84/GM-UBND UBND Tỉnh Giấy mời Họp trực tuyến với Ủy ban nhân dân tỉnh về thông qua Kế hoạch phát triển du lịch 03 vùng trọng điểm tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. (Vào lúc 08 giờ, ngày 24/6/2020, Thứ 4, tại phòng họp trực tuyến UBND huyện) 23/06/2020
1127/CT-UBND UBND Tỉnh Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Nội vụ Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 14/05/2018
925/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nội vụ Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 17/04/2018
15/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch triển khai quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2018-2020 24/01/2018
170/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018 08/12/2017
2619/QĐ-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Nội vụ Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 01/12/2017