Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 1

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
01/2013/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Nghị định Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ 03/01/2013