Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 167

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
25/TB-UBND Ban Tổ Chức Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện "Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 31/01/2021" 18/01/2021
194/BC-UBND Ban Tổ Chức Báo cáo Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020 trên địa bàn huyện Kiên Hải. 08/12/2020
192/BC-UBND Ban Tổ Chức Báo cáo Thực hiện quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện Kiên Hải. 07/12/2020
94/KH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. 03/12/2020
87/TB-PNNPTNT Ban Tổ Chức Thông báo Về việc mở lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện "Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP" năm 2020. 02/12/2020
179/GM-UBND Ban Tổ Chức Giấy mời Họp trực tuyến thông qua các kế hoạch tổ chức sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021 (Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 03/12/2020, thứ Năm, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện). 02/12/2020
1681/STC-TCHCSN Ban Tổ Chức Công văn Về việc giải quyết khó khăn, vướng mắt về cơ chế, chính sách 03/11/2020