Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 6

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
01/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Nội vụ Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ 10/01/2014
922/QĐ-BNV Bộ Nội vụ Quyết định Nội vụ Phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện đề án "Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam" từ năm 2012 đến năm 2020 13/08/2013
759/QĐ-BNV Bộ Nội vụ Quyết định Nội vụ Phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư Lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 27/06/2012
169/HD-VTLTNN Bộ Nội vụ Thông báo Nội vụ Xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ 10/03/2010
128/QĐ-VTLTNN Bộ Nội vụ Quyết định Nội vụ Ban hành Quy trình “Chỉnh lý tài liệu giấy” theo TCVN ISO 9001:2000 01/06/2009
46/2005/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Nội vụ Hướng dẫn quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước 27/04/2005