TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Hải

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Danh Sách Ban Tổ Chức Thông báo Các lĩnh vực khác Danh sách tổng hợp kết quả thực hành và phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức huyện Kiên Hải năm 2019 28/07/2020
124/UBND-TP Ban Tổ Chức Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc cung cấp thông tin về thực hiện ký kết văn bản hợp tác quốc tế. 01/06/2020
68/GM-UBND Ban Tổ Chức Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Họp Thành viên UBND huyện mở rộng, thường kỳ tháng 5/2020 (lúc 13 giờ 30 phút, ngày 02/6/2020 (thứ ba) 29/05/2020
67/GM-UBND Ban Tổ Chức Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2020 (Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28/5/2020 (thứ năm), tại phòng họp trực tuyến UBND huyện) 26/05/2020
65/GM-UBND Ban Tổ Chức Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Họp Hội đồng xét nâng lương đợt 1 năm 2020 (Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 25/5/2020 (thứ 2), tại Phòng họp Trực tuyến UBND huyện) 22/05/2020
64/GM-UBND Ban Tổ Chức Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Họp Thành viên UBND huyện về thực hiện quy trình công tác cán bộ (Vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 25/5/2020 (thứ 2), tại Phòng họp Thường trực UBND huyện) 22/05/2020
63/UBND-UBND Ban Tổ Chức Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Họp thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Kiên Hải (Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 25/5/2020 (thứ 2), tại Phòng họp Thường trực UBND huyện) 22/05/2020