Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 9

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
275/2016/TT-BTC Ban Tổ Chức Thông tư Các lĩnh vực khác Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ 14/11/2016
45/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác; Nội vụ Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 19/10/2016
34/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác; Nội vụ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 14/05/2016
77/2015/QH13 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác; Nội vụ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/06/2015
129/2014/TTLT-BTC-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Các lĩnh vực khác Quy định việc quản ký, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo Đề án "Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam" 05/09/2014
01/2014/TTLT-BNV-BXD Bộ Nội vụ Thông tư Các lĩnh vực khác Hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử 21/08/2014
56/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước 16/07/2012