Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 33

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
357/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Về việc tặng thưởng Giấy khen đột xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 16/06/2020
133/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Quyết định Các lĩnh vực khác Về việc thành lập khu cách ly y tế tập trung, khu cách ly y tế điều trị phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Kiên Hải. 09/04/2020
23/QĐ-BCĐ Ban Tổ Chức Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona trên địa bàn huyện Kiên Hải. 05/02/2020
26/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định phân công cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Uỷ ban nhân dân huyện Kiên Hải 16/01/2020
934/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 29/10/2019
139/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện Kiên Hải năm 2019 21/01/2019
950/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Quyết định Nội vụ; Các lĩnh vực khác V/v phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND xã Hòn Tre khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Ngô Thị Trúc Hân). 26/10/2018