Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 31

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
23/QĐ-BCĐ Ban Tổ Chức Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona trên địa bàn huyện Kiên Hải. 05/02/2020
26/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định phân công cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Uỷ ban nhân dân huyện Kiên Hải 16/01/2020
934/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 29/10/2019
139/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện Kiên Hải năm 2019 21/01/2019
950/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Quyết định Nội vụ; Các lĩnh vực khác V/v phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND xã Hòn Tre khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Ngô Thị Trúc Hân). 26/10/2018
949/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Quyết định Các lĩnh vực khác; Nội vụ V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND xã Hòn Tre khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Trương Thạch Sơn) 26/10/2018
925/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nội vụ Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 17/04/2018