TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
254/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Phê duyệt Phương án đảm bảo y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo các kịch bản trên địa bàn huyện Kiên Hải 20/05/2022
200/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Kiên Hải 19/04/2022
135/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Về việc tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện 01/04/2022
135/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Về việc tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện 01/04/2022
91/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Kiên Hải 14/03/2022
69/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Kiên Hải 22/02/2022
1418/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Kiên Hải 28/12/2021