Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 9

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
45/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác; Nội vụ Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 19/10/2016
34/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác; Nội vụ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 14/05/2016
56/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 09/06/2015
01/2013/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Nghị định Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ 03/01/2013
56/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước 16/07/2012
43/2011/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 13/06/2011
34/2011/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Quy định xử lý kỷ luật đối với công chức 17/05/2011