Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 60

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
100/KH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Phát động phong trào thi đua chuyên đề tổ chức Lễ hội Nghinh Ông huyện Kiên Hải năm 2019 05/11/2019
99/KH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" trên địa bàn huyện Kiên Hải 04/11/2019
98/KH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 04/11/2019
97/KH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính 29/10/2019
95/KH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019) 25/10/2019
94/KHH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Phát triển kinh tế tập thể năm 2020 22/10/2019
217/KH-BTC Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại Lễ hội Nghinh Ông huyện Kiên Hải năm 2019. 09/10/2019