Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 83

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
01/KH-BCĐ BCĐ huyện Kế hoạch Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2021. 05/01/2021
102/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Tổ chức tiếp công dân phục vụ Tết Dương lịch năm 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu. 31/12/2020
101/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021. 30/12/2020
100/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Nắm nguồn công dân nam đủ 17 tuổi trong năm 2021 và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự. 24/12/2020
97/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Bình nghị lần 2 công dân sẵn sàng nhập ngũ; công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021. 14/12/2020
96/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế" (gửi lại). 03/12/2020
95/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Kiên Hải. (Gửi lại). 03/12/2020