TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2619/QĐ-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Nội vụ Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 01/12/2017
97/KH-UBND Ban Tổ Chức Báo cáo Các lĩnh vực khác Phát triển kinh tế xã hội năm 2019 13/12/2018
01/BC-UBND Ban Tổ Chức Báo cáo Các lĩnh vực khác V/v kết quả thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh về phát triển du lịch của tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 10/01/2019
01/BC-UBND Ban Tổ Chức Báo cáo Các lĩnh vực khác V/v kết quả thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh về phát triển du lịch của tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 10/01/2019
01/ĐA-UBND Ban Tổ Chức Báo cáo Các lĩnh vực khác Đề án thành lập Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện Kiên Hải trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Đài Truyền thanh. 17/01/2020
56/BC-TNTKQ Ban Tổ Chức Báo cáo Tình hình giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 04 năm 2020. 10/04/2020
55/BC-VP Ban Tổ Chức Báo cáo Báo cáo nhanh tình hình trực phòng, chống dịch Covid-19 gây ra trên địa bàn huyện Kiên Hải (09/4/2020). 10/04/2020