Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 208

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
58/BC-VP Ban Tổ Chức Báo cáo Báo cáo nhanh tình hình trực phòng, chống dịch Covid-19 gây ra trên địa bàn huyện Kiên Hải (11/4/2020) 12/04/2020
49/BC-UBND Ban Tổ Chức Báo cáo Rà soát, báo cáo tỷ lệ người nghiện ma túy sau cai nghiện tái nghiện lại hiện nay tại địa phương quản lý. 08/05/2020
87/BC-TNTKQ Ban Tổ Chức Báo cáo Tình hình giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 05 năm 2020. 11/05/2020
47/GM-UBND Ban Tổ Chức Công điện Các lĩnh vực khác Họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2020 (Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 28/4/2020, thứ 3, tại phòng họp trực tuyến UBND huyện) 27/04/2020
1076/UBND-NCPC UBND Tỉnh Công văn điều hành Nội vụ Về việc tăng cường triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 06/09/2016
164/UBND-NV Ban Tổ Chức Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc đánh giá cán bộ, công chức và viên chức năm 2018 04/12/2018
06/UBND-VHTT Ban Tổ Chức Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tổ chức hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ chào mừng Ngày thành lập Đảng và đón Xuân Kỷ Hợi 2019. 10/01/2019