TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Hải

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
140/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 05/12/2017
2619/QĐ-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Nội vụ Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 01/12/2017
1453/CT-UBND UBND Tỉnh Chỉ thị Nội vụ Về việc đẩy mạnh nâng cao các chỉ số: Cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, sự hài lòng của tổ chức và cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, hiệu quả quản trị và hành chính công 07/07/2017
1415/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nội vụ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/07/2017
1059/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nội vụ Ban hàn Quy định thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với công chức, viên chức tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 10/05/2017
08/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước giai đoạn 2017-2020 tỉnh Kiên Giang 13/01/2017
03/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch triển khai thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020 05/01/2017