Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 462

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
06/UBND-LĐTBXH UBND Huyện Công văn Về việc phân công các đoàn cán bộ đi thăm, tặng quà và chúc tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 14/01/2021
84/TB-HĐND HĐND huyện Thông báo Kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của Thường trực HĐND huyện Kiên Hải. 13/01/2021
08/GM-BTC BCĐ huyện Giấy mời Họp xét khen thưởng và chuẩn bị các nội dung tổng kết các hoạt động "Tết Quân - Dân" năm 2021 (Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 12/01/2021, thứ Ba, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện) 11/01/2021
08/BC-TNTKQ Văn phòng HĐND-UBND huyện Báo cáo Tinh hình giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 01 năm 2021. 11/01/2021
03/GM-UBND UBND Huyện Giấy mời Về việc xem xét nội dung giải trình của ông Nguyễn Văn Cường (Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 18/01/2021, thứ Hai, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện) 11/01/2021
02/GM-UBND UBND Huyện Giấy mời Họp thành viên UBND huyện thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/HU ngày 22-9-2020 của Huyện ủy (Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 14/01/2021, thứ Năm, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện) 11/01/2021
04/UBND-TH UBND Huyện Công văn Về việc tăng cương công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 08/01/2021