Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 165

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
19/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện năm 2020 18/12/2019
18/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 18/12/2019
17/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Kiên Hải 18/12/2019
16/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết về phân bổ nguồn chi đặc thù, tăng chi nhiệm vụ ngân sách huyện và giữ 1% kinh phí khen thưởng của các đơn vị sự nghiệp năm 2020 18/12/2019
15/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương 2020 18/12/2019
14/NQ-HĐND Ban Tổ Chức Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 18/12/2019
106/KH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Kiên Hải 27/11/2019