TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Hải

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
849/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án ĐTXD cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH tại các xã đảo Lại Sơn, An Sơn, Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Hạng mục công trình: Đường ngang đảo Hòn Ngang tại xã Nam Du, huyện Kiên Hải (Lê Thị Mai Trâm) 15/11/2022
848/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án ĐTXD cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH tại các xã đảo Lại Sơn, An Sơn, Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Hạng mục công trình: Đường ngang đảo Hòn Ngang tại xã Nam Du, huyện Kiên Hải (Nguyễn Việt Dũng) 15/11/2022
847/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án ĐTXD cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH tại các xã đảo Lại Sơn, An Sơn, Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Hạng mục công trình: Đường ngang đảo Hòn Ngang tại xã Nam Du, huyện Kiên Hải (Nguyễn Tấn Hậu) 15/11/2022
846/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án ĐTXD cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH tại các xã đảo Lại Sơn, An Sơn, Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Hạng mục công trình: Đường ngang đảo Hòn Ngang tại xã Nam Du, huyện Kiên Hải (Nguyễn Văn Lam) 15/11/2022
845/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án ĐTXD cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH tại các xã đảo Lại Sơn, An Sơn, Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Hạng mục công trình: Đường ngang đảo Hòn Ngang tại xã Nam Du, huyện Kiên Hải (Trần Minh Thành) 15/11/2022
844/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án ĐTXD cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH tại các xã đảo Lại Sơn, An Sơn, Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Hạng mục công trình: Đường ngang đảo Hòn Ngang tại xã Nam Du, huyện Kiên Hải (Nguyễn Thị Mộng Đào) 15/11/2022
843/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án ĐTXD cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH tại các xã đảo Lại Sơn, An Sơn, Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Hạng mục công trình: Đường ngang đảo Hòn Ngang tại xã Nam Du, huyện Kiên Hải (Phạm Thị Ngôi) 15/11/2022