TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Hải

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
242/GM-UBND UBND Huyện Giấy mời Tham dự Hội nghị Chủ tịch UBND huyện gặp gỡ, đối thoại với thanh niên năm 2023 (8 giờ 00, ngày 31/10/2023, thứ 3, tại Hội trường lớn UBND huyện) 26/10/2023
241/GM-UBND UBND Huyện Giấy mời Làm việc với các ngành chuyên môn và các xã nghe báo cáo công tác chuẩn bị tham gia các hoạt động thể thao chào mừng Lễ hội Nghinh Ông xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải năm 2023 (lúc 14 giờ, ngày 30/10/2023, Thứ 2, đại biểu cấp huyện và UBND xã Hòn Tre dự tại phòng họp trực tuyến UBND huyện; đại biểu xã Lại Sơn, An Sơn, Nam Du dự trực tuyến tại UBND các xã) 26/10/2023
129/TB-UBND UBND Huyện Thông báo Thay đổi địa điểm tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số (lúc 8 giờ, ngày 27/10/2023, thứ 6 tại phòng họp trục tuyến UBND huyện) 25/10/2023
239/GM-UBND UBND Huyện Giấy mời V/v tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số (lúc 8 giờ, ngày 27/10/2023, thứ 6, tại hội trường UBND huyện) 24/10/2023
238/GM-UBND UBND Huyện Giấy mời Hội nghị trực tuyến sơ kết 9 tháng năm 2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Kiên Giang (lúc 14 giờ, ngày 25/10/2023, thứ 4, đại biểu cấp huyện và xã Hòn Tre dự tại phòng họp trực tuyến UBND huyện; đại biểu xã Lại Sơn, An Sơn, Nam Du dự trực tuyến tại xã) 23/10/2023
237/GM-UBND UBND Huyện Giấy mời Tham dự buổi đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với đoàn viên, hội viên và nhân dân xã Lại Sơn (8 giờ 30, ngày 23/10/2023, thứ 2, tại Hội trường UBND xã Lại Sơn) 20/10/2023
128/TB-UBND UBND Huyện Thông báo Hoãn họp chuẩn bị nội dung tham dự Phiên giải trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (8 giờ, ngày 23/10/2023, thứ 2 ) 20/10/2023