TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Hải

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
64/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/06/2016
515/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Các lĩnh vực khác Phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp đảm bảo bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 31/03/2016
27/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang 03/03/2016
225/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Nội vụ Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 04/02/2016
13/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch hành động xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ 29/01/2016
1524/CT-UBND UBND Tỉnh Chỉ thị Các lĩnh vực khác Chỉ thị về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/07/2015
13/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Các lĩnh vực khác Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính 10/06/2015