TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Hải

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
34/2001/PL-UBTVQH10 Chính phủ Pháp lệnh Nội vụ VỀ LƯU TRỮ QUỐC GIA 04/04/2001
220/NVĐP Quốc hội Thông tư Nội vụ Hướng dẫn giao nộp hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp vào lưu trữ 12/05/1996