TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Hải

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
271/GM-UBND UBND Huyện Giấy mời Họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2022 22/11/2022
270/GM-UBND UBND Huyện Giấy mời Về việc Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2022 22/11/2022
210/TB-UBND UBND Huyện Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện 18/11/2022
209/TB-UBND UBND Huyện Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện "Từ ngày 16/11/2022 đến ngày 30/11/2022" 16/11/2022
852/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án ĐTXD cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH tại các xã đảo Lại Sơn, An Sơn, Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Hạng mục công trình: Đường ngang đảo Hòn Ngang tại xã Nam Du, huyện Kiên Hải (Nguyễn Phước Nam ) 15/11/2022
851/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án ĐTXD cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH tại các xã đảo Lại Sơn, An Sơn, Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Hạng mục công trình: Đường ngang đảo Hòn Ngang tại xã Nam Du, huyện Kiên Hải (Phạm Duy Thông) 15/11/2022
850/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án ĐTXD cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH tại các xã đảo Lại Sơn, An Sơn, Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Hạng mục công trình: Đường ngang đảo Hòn Ngang tại xã Nam Du, huyện Kiên Hải (Nguyễn Phong Vũ) 15/11/2022