Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 462

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
05/GM-BBT BCĐ huyện Giấy mời Về việc tổng kết tình hình hoạt động của Ban Biên tập năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 07/01/2021, thứ Năm, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện) 05/01/2021
04/GM-HĐ.NVQS BCĐ huyện Giấy mời Họp xét duyệt NVQS lần 2 công dân sẵn sàng nhập ngũ; công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 (Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 11/01/2021, thứ Hai, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện) 05/01/2021
02/UBND-KTHT-TNMT UBND Huyện Công văn Về việc góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý tài nguyên nước. 05/01/2021
01/TB-UBND UBND Huyện Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện "Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/01/2021" 05/01/2021
01/KH-BCĐ BCĐ huyện Kế hoạch Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2021. 05/01/2021
01/GM-UBND UBND Huyện Giấy mời Làm việc với Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 06/01/2021, thứ Tư, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện). 05/01/2021
280/UBND-TC UBND Huyện Công văn Về việc góp ý dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 31/12/2020