TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 889

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
46/2005/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Nội vụ Hướng dẫn quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước 27/04/2005
22/2005/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 01/03/2005
18/2004/L/CTN Quốc hội Pháp lệnh Về việc công bố Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 29/06/2004
111/2004/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia 08/04/2004
110/2004/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Về công tác Văn thư 08/04/2004
34/2001/PL-UBTVQH10 Chính phủ Pháp lệnh Nội vụ VỀ LƯU TRỮ QUỐC GIA 04/04/2001
220/NVĐP Quốc hội Thông tư Nội vụ Hướng dẫn giao nộp hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp vào lưu trữ 12/05/1996