TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Hải

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
220/TB-UBND UBND Huyện Thông báo Công bố công khai Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Hòn Tre tỷ lệ 1/5000 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2040 30/11/2022
219/TB-UBND UBND Huyện Thông báo Công bố công khai Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Lại Sơn tỷ lệ 1/5000 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2040 30/11/2022
218/TB-UBND UBND Huyện Thông báo Công bố công khai Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã An Sơn tỷ lệ 1/5000 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2040 30/11/2022
217/TB-UBND UBND Huyện Thông báo Công bố công khai Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Nam Du tỷ lệ 1/5000 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2040 30/11/2022
1073/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Kiên Hải 30/11/2022
1046/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH tại các xã đảo Lại Sơn, An Sơn,Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Hạng mục công trình:Đường ngang đảo Hòn Ngang tại xã Nam Du, huyện Kiên Hải 25/11/2022
870/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Kiên Hải 22/11/2022