TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Hải

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
60/GM-UBND UBND Huyện Giấy mời Về việc tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh về thực hiện cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định 17/03/2023
59/GM-UBND UBND Huyện Giấy mời Họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 17/03/2023
58/GM-UBND UBND Huyện Giấy mời Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị (lúc 08 giờ, ngày 17/3/2023, thứ 6, Đại biểu cấp huyện và UBND xã Hòn Tre dự tại phòng họp trực tuyến UBND huyện; đại biểu xã Lại Sơn, An Sơn, Nam Du dự tại phòng họp trực tuyến UBND xã) 16/03/2023
57/GM-UBND UBND Huyện Giấy mời Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (13 giờ 30p ngày 17/3/2023, thứ 6, tại phòng họp trực tuyến UBND huyện) 16/03/2023
46/KH-BCĐ BCĐ huyện Kế hoạch Kế hoạch Thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn huyện Kiên Hải năm 2023 14/03/2023
143/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Kiên Hải 14/03/2023
142/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND huyện Kiên Hải v/v thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải v/v giao đất không thu tiền sử dụng đất và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do cấp không đúng quy định 14/03/2023