Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 508

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
34/GM-UBND UBND Huyện Giấy mời Họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2021 (Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 01/3/2021, thứ Hai, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện) 25/02/2021
33/GM-UBND Ban Tổ Chức Giấy mời Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện kết luận công dân nhập ngũ năm 2021 (Vào lúc 19 giờ 00 phút, ngày 01/3/2021, thứ Hai, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện) 25/02/2021
32/GM-UBND Ban Tổ Chức Giấy mời Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đầu tư công năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. (Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 01/3/2021, thứ Hai, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện) 25/02/2021
31/GM-UBND UBND Huyện Giấy mời Về việc tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021 (Vào lúc 07 giờ 00 phút, ngày 03/3/2021, thứ Tư, tại Sân khấu UBND huyện Kiên Hải) 24/02/2021
23/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Tình hình thực hiện Kết luận thanh tra số 04/KL-SKHĐT ngày 30/12/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước về đấu thầu và giám sát, đánh giá đầu tư đối với một số công trình do UBND huyện Kiên Hải quản lý. 24/02/2021
14/KH-UBND UBND Huyện Báo cáo Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021. 24/02/2021
71/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Kiện toàn Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực lao động trên địa bàn huyện Kiên Hải. 23/02/2021