Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 317

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
58/TB-UBND UBND Huyện Thông báo Thời gian và nội dung làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng (Vào lúc 08 giờ, ngày 18/9/2020, thứ Sáu, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện). 17/09/2020
57/TB-UBND UBND Huyện Thông báo Thời gian và nội dung làm việc với Phòng Kinh tế hạ tầng - Tài nguyên và Môi trường (Vào lúc 08 giờ, ngày 21/9/2020, thứ Hai, tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện). 17/09/2020
140/GM-UBND UBND Huyện Giấy mời Làm việc với Liên doanh Công ty TNHH xây dựng Trí Công và Công ty TNHH Sao Vàng (Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 18/9/2020, thứ Sáu, tại Phòng họp Trực tuyến UBND huyện). 17/09/2020
56/TB-UBND UBND Huyện Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện "Từ ngày 16/9/2020 đến ngày 30/9/2020". 16/09/2020
162/KH-BCĐ Ban Tổ Chức Kế hoạch Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020. 16/09/2020
139/GM-UBND UBND Huyện Giấy mời Họp Tổ nghiên cứu chuyên đề kinh tế về xét khen thưởng trong công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 (Vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 16/9/2020, thứ 4, tại Phòng họp Thường trực UBND huyện). 16/09/2020
505/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Kiên Hải. 15/09/2020