Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 135

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
217/KH-BTC Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại Lễ hội Nghinh Ông huyện Kiên Hải năm 2019. 09/10/2019
216/KH-BTC Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch tổ chức Lễ hội Nghinh Ông huyện Kiên Hải năm 2019 09/10/2019
215/KH-BCĐ Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2019 09/10/2019
87/KH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Tuyển dụng viên chức năm 2019 26/09/2019
85/KH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 19/09/2019
84/KH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy và chữa cháy năm 2019 18/09/2019
83/KH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 18/09/2019