Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 145

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
106/KH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Kiên Hải 27/11/2019
104/KH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Tổ chức Hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019 19/11/2019
100/KH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Phát động phong trào thi đua chuyên đề tổ chức Lễ hội Nghinh Ông huyện Kiên Hải năm 2019 05/11/2019
99/KH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" trên địa bàn huyện Kiên Hải 04/11/2019
98/KH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 04/11/2019
97/KH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính 29/10/2019
934/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 29/10/2019