Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 600

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
93/GM-UBND UBND Huyện Giấy mời Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo tiến độ thực hiện và khó khăn, vướng mắc về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh 13/05/2021
450/STTTT-TTBCBC Cấp tỉnh Công văn Về việc tiếp tục thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong tình hình mới 13/05/2021
448/STTTT-VTCNTT Cấp tỉnh Công điện Về việc tạm dừng hoạt động tại các điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (trò chơi điện tử trực tuyến) trên địa bàn tỉnh 13/05/2021
96/UBND-VHTT UBND Huyện Công văn Về việc tập trung thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 11/05/2021
92/GM-UBND UBND Huyện Giấy mời Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Kiên Hải (lúc 8 giờ, ngày 14/5/2021 (thứ sáu), tại Hội trường UBND huyện) 11/05/2021
53/TB-UBND UBND Huyện Thông báo Hoãn thời gian tổ chức tập huấn sử dụng Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử Kiên Giang 11/05/2021
137/BC-TNTKQ Văn phòng HĐND-UBND huyện Báo cáo Về việc tình hình giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 5 năm 2021. 10/05/2021