Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 68

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
164/UBND-NV Ban Tổ Chức Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc đánh giá cán bộ, công chức và viên chức năm 2018 04/12/2018
84/KH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Nội vụ Xét tuyển viên chức ngành Giáo dục huyện Kiên Hải năm 2018 26/10/2018
950/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Quyết định Nội vụ; Các lĩnh vực khác V/v phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND xã Hòn Tre khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Ngô Thị Trúc Hân). 26/10/2018
949/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Quyết định Các lĩnh vực khác; Nội vụ V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND xã Hòn Tre khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Trương Thạch Sơn) 26/10/2018
115/UBND-NNPTNT Ban Tổ Chức Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc thực hiện chính sách bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP 24/08/2018
1127/CT-UBND UBND Tỉnh Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Nội vụ Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 14/05/2018
61/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác; Nội vụ Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/04/2018