Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 102

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
61/KH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Hành động công tác đối ngoại giai đoạn 2019-2021 13/06/2019
61/UBND-VP Ban Tổ Chức Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc áp dụng việc trao đổi thông tin và xử lý văn bản trên Trang Hồ sơ công việc và Mail công vụ 07/06/2019
60/UBND-PNN Ban Tổ Chức Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc chỉ đạo huy động lực lượng ứng phó với bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn huyện Kiên Hải 07/06/2019
58/UBND-KTHT-TN&MT Ban Tổ Chức Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất đến 2020 huyện Kiên Hải 31/05/2019
54/KH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Phát động thi đua chuyên đề "Thực hiện tốt công tác tuyen truyền và tổ chức các hoạt động Tết Quân - Dân" năm 2020 17/05/2019
53/KH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2019 16/05/2019
109/KH-BTC Ban Tổ Chức Kế hoạch Tổ chức Lễ Xuất quân thực hiện các hoạt động "Tết Quân - Dân" năm 2020 14/05/2019