Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động lãnh đạo huyện

 • Kiên Hải tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020

  (16:26 | 28/12/2020)

  Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021, đến dự có đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, lực vũ trang và lãnh đạo các xã. Hội nghị do ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

 • Kiên Hải họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện

  (16:08 | 15/12/2020)

  Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải tổ chức cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân đột xuất tháng 12 năm 2020, để lấy ý kiến về thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu năm 2021. Đến dự có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, đại diện lãnh đạo các xã. Cuộc họp do ông Huỳnh Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

 • Kiên Hải họp thành viên Ủy ban nhân dân thường kỳ tháng 11

  (10:45 | 01/12/2020)

  Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải tổ chức cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân thường kỳ tháng 11 năm 2020, để báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội  tháng 11 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12 năm 2020. Đến dự đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, đại diện lãnh đạo 4/4 xã. Cuộc họp do ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

 • Kiên Hải họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện

  (13:46 | 29/10/2020)

  Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải tổ chức cuộc họp thành viên thường kỳ tháng 10 năm 2020, nhằm báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2020. Cuộc họp do ông Huỳnh Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND huyện  chủ trì cuộc họp.

 • Kiên Hải họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện mở rộng tháng 9 năm 2020

  (10:42 | 02/10/2020)

  Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải tổ chức họp thành viên mở rộng, thường kỳ tháng 9 năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 tháng cuối năm 2020. Đến dự có đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Huyện ủy, đại diện lãnh đạo huyện ủy, UBND - HĐND huyện và các ban ngành đoàn thể huyện. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp.

 • Kiên Hải họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện

  (15:46 | 03/09/2020)

  Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải tổ chức cuộc họp thành viên thường kỳ tháng 8 năm 2020, để báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2020. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

 • Kiên Hải họp thành viên Ủy ban nhân dân thường kỳ tháng 7

  (10:44 | 03/08/2020)

  Uỷ ban nhân dân huyện Kiên Hải tổ chức cuộc họp thành viên ủy ban nhân dân thường kỳ tháng 7 năm 2020, để báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội  tháng 7  và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 năm 2020. Đến dự có đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư huyện ủy, đại diện lãnh đạo huyện ủy, UBND - HĐND huyện và các bành ngành đoàn thể huyện. Hội nghị do Đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

 • Kiên Hải triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19

  (17:54 | 28/07/2020)

  Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải tổ chức cuộc họp triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh covid-19. Đến dự có đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và các xã. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp.

 • Kiên hải tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

  (15:52 | 29/06/2020)

  Ban Chỉ huy, Phòng Chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Kiên hải tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020.

 • Kiên Hải sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  (15:46 | 29/06/2020)

  Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, đến dự có đại diện lãnh đạo Huyện ủy - HĐND, UBND và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện và Chủ tịch UBND các xã. Hội nghị do ông Lê Minh Trị, Phó Chủ tịch HĐND chủ trì hội nghị.