Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Trợ giúp pháp lý

  • Kiên Hải_trợ giúp pháp lý miễn phí về cơ sở

    (15:51 | 12/11/2018)

    Vừa qua, Phòng Tư pháp huyện Kiên Hải phối hợp với Trung Tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang và cộng tác viên các ngành có liên quan của huyện tổ chức Đoàn Trợ giúp pháp lý lưu động miễn phí cho người dân ở 3/4 xã đảo trên địa bàn huyện Kiên Hải. Với việc tư vấn pháp luật miễn phí về các vụ, việc theo yêu cầu của người dân…