Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin du lịch 2

  • Tổng quan về Kiên Hải

    (08:46 | 20/11/2018)

    Huyện Kiên Hải là một huyện đảo thuộc tỉnh Kiên Giang, có 23 hòn đảo lớn nhỏ nằm trong khu vực biển Tây Nam. Huyện có 04 xã: Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn và Nam Du, có diện tích tự nhiên là 24,59 km2 với dân số là 20.550 người. Trung tâm hành chính huyện đặt trên địa bàn xã Hòn Tre.