Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn hóa - Du lịch

  • Kiên Hải tổ chức giải Cúp bóng đá Thanh niên huyện Kiên Hải năm 2019

    (13:50 | 22/05/2019)

    Thiết thực chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kiên Hải lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Liên đoàn lao động động, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện vừa tổ chức khai mạc Cúp bóng đá Thanh niên huyện Kiên Hải năm 2019…