Thông báo phân công trực công tác bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ (2019-2024); Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký Tổ nhân dân tự quản nhiệm kỳ (2019-2021) trên địa bàn huyện Kiên Hải
(09:23 | 20/09/2019)
Tin: Phụng Em