Kiên Hải hội nghị giao ban HĐND 2 cấp quý I năm 2019
(13:08 | 23/04/2019)

Hội đồng nhân dân huyện Kiên Hải vừa tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp quý I năm 2019 tại xã Hòn Tre với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân của Thường trực và đại biểu HĐND 2 cấp”… 

Quang cảnh: Hội nghị giao ban HĐND 2 cấp quý I năm 2019, tại xã Hòn Tre huyện Kiên Hải.


Trong quý I năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân các xã tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 của HĐND huyện, xã tại 13 ấp, có 23/29 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc với 619 lượt cử tri tham dự. Qua tiếp xúc cử tri đã có 75 lượt ý kiến, kiến nghị với các ngành, các cấp. Trong đó, có 64 ý kiến, kiến nghị của cử tri được các đại biểu trả lời và phân công cấp xã trả lời những ý kiến thuộc thẩm quyền; 02 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh; còn lại 09 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các ngành, các cấp có liên quan xem xét trả lời và giải quyết. Bên cạnh đó, trong quý Thường trực và Đại biểu thực hiện tiếp công dân được 18 cuộc, tiếp 17 lượt công dân. Đồng thời, tổ chức họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông qua dự thảo thông báo chấp thuận Tờ trình của UBND huyện về danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện…  


Trong quý II năm 2019, HĐND huyện sẽ tổ chức các cuộc giám sát theo chương trình giám sát 06 tháng đầu năm 2019 đảm bảo đúng nội dung và thời gian. Tiếp tục thực hiện theo quy định và tổ chức để đại biểu HĐND huyện tiếp công dân nơi ứng cử theo lịch thông báo, bảo đảm mỗi tháng có từ 01-03 đại biểu tiếp công dân và mỗi đại biểu thực hiện việc tiếp công dân mỗi quý ít nhất 01 lần. Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức để đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 08. Phối hợp với UBND huyện kiểm tra đôn đốc các ngành chuẩn bị các báo cáo 06 tháng đầu năm 2109 để các Ban thẩm tra đảm bảo thời gian theo luật định. Chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức kỳ họp thứ tám của HĐND huyện, kỳ họp giữa năm 2019, đôn đốc, hướng dẫn và tham dự kỳ họp của HĐND các xã. Đồng thời, còn thực hiện tốt các hoạt động của Thường trực HĐND các xã như: Tổ chức hoạt động giám sát và chỉ đạo các ban ngành HĐND xã thực hiện giám sát theo kế hoạch. Tổ chức để đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp công dân theo quy định của pháp luật, đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tồ cáo của công dân. Tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để báo cáo tại kỳ họp HĐND.  
 

Quang cảnh: Bà Trần Thị Hồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân tại Hội nghị giao ban quý I năm 2019.


Dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ hội đồng nhân dân huyện năm 2018./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ