Huyện Kiên Hải có 04 tàu cá khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài
(13:37 | 04/12/2018)

Ngày 27-11, Tổ Thông tin, tuyên truyền của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ làm việc với UBND huyện Kiên Hải về kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Quang cảnh: Tổ Thông tin, tuyên truyền của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải, ngày 27-11.

 

Theo báo cáo của UBND huyện Kiên Hải, thời gian qua việc thực hiện Công điện 732, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 12-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 2937/CT-UBND ngày 29-12-2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản  bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định tại tỉnh Kiên Giang. UBND huyện đã huy động được sự đồng thuận, thống nhất của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện nhằm thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm giảm thiểu, ngăn chặn và chấm dứt tàu cá khai thác ở nước ngoài. Công tác cập nhật thông tin, văn bản chỉ đạo, điều hành luôn được kịp thời, thông suốt từ huyện đến cơ sở. UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, ban, ngành, sâu sát đến từng địa phương, phối hợp tốt với các sở, ngành liên quan để kịp thời nắm thông tin về các tàu cá vi phạm và báo cáo về UBND tỉnh. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không khai thác trái phép ở nước ngoài và thực hiện các biện pháp khắc phục Cảnh báo Thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu được triển khai thực hiện tốt. Qua đó đã nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân từ đó hạn chế vi phạm, góp phần thực hiện tốt các biện pháp khắc phục Cảnh báo Thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu. Tuy nhiên công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ. Việc tiếp nhận và cung cấp tài liệu tuyên truyền đôi lúc chưa kịp thời. Nhận thức của nhân dân sau mỗi đợt tuyên truyền, vận động có nâng lên nhưng một số chủ tàu, thuyền trưởng vì lợi ích kinh tế trước mắt vẫn bất chấp các quy định của pháp luật Việt Nam và các nước trong khu vực, cố tình sang vùng biển của nước bạn khai thác hải sản trái phép. 


Tuy nhiên, từ năm 2012 đến nay trên địa bàn huyện Kiên Hải có 18 tàu cá khai thác ở vùng biển nước ngoài bị bắt. Riêng từ đấu năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện có 4 tàu cá khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép bị lực lượng chức năng của các nước bắt giữ, xử lý.


Theo báo cáo UBND huyện có tổng số tàu đăng ký, đăng kiểm là 1.559 chiếc với tổng công suất 233.579 CV, trong đó 413 tàu có công suất trên 90 CV.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Chuyển - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Tổ Thông tin tuyên truyền của UBND tỉnh về thực hiện Công điện số 732 của Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự nỗ lực của Kiên Hải trong việc tổ chức triển khai, công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền, công khai thông tin tàu cá vi phạm, tổ chức cho chủ phương tiện ký cam kết, tổ chức tuần tra, kiểm soát ngăn chặn, giảm thiểu tàu khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài. Đồng chí Lê Văn Chuyển cho rằng, Kiên Hải có đường biển khá rộng, phức tạp, do đó, thời gian tới, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền Công điện số 732 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 2937 của UBND tỉnh chấp hành nghiêm cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp đến năm 2018 không để xảy ra tình trạng vi phạm vùng biển nước ngoài, đảm bảo an ninh trật tự trên biển./. 
 

 

 

Tin và ảnh: Tất Linh