Kiên Hải_thẩm định xã Lại Sơn đạt chuẩn nông thôn mới 2018
(09:20 | 04/12/2018)

Văn phòng Điều phối nông thôn tỉnh phối hợp với các sở ban ngành tỉnh tổ chức thẩm định, xét công nhận xã đảo Lại Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Vững, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh làm trưởng đoàn…

Quanh cảnh: Tại buổi thẩm định xã Lại Sơn (Kiên Hải) đạt chuẩn nông thôn mới 2018.


Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, sự giúp đỡ của Văn phòng Điều phối nông thôn mới của huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện. Đồng thời, dưới sự tập trung của Đảng ủy, sự chỉ đạo điều hành của UBND xã, Chương trình xây dựng nông thôn mới xã đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhận thức của người dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn đuợc chuyển biến rõ nét. Qua đó, các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, hình thành các mô hình sản xuất có hiệu quả đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thu nhập bình đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Đặc biệt, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và cấp xã đã tổ chức lấy kiến và người dân trên địa bàn xã đều hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới của địa phương. Theo đó, kết quả cho thấy tổng số các tiêu chí nông thôn mới của xã Lại Sơn huyện Kiên Hải được Đoàn Văn phòng Điều phối nông thôn tỉnh thẩm tra tính đến thời điểm hiện nay cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đạt 100%...


Được biết, dự kiến trong tháng 12/2018, Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới tỉnh sẽ tổ chức bỏ phiếu và công nhận xã Lại Sơn huyện Kiên Hải hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2018./.
 

Thanh Vũ