Kiên Hải_khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị Đảng viên mới năm 2018
(09:09 | 06/11/2018)

Ban Tổ chức Huyện ủy Kiên Hải phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2018. Đến dự có đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể huyện…

Quang cảnh: Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

Quang cảnh: Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

 

Tham gia lớp học có trên 50 học viên là đảng viên mới đến từ các chi đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Kiên Hải. Trong thời gian 06 ngày học tập các học viên được tiếp thu 10 chuyên đề cơ bản như; Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng nền văn hóa con người Việt Nam. Tăng cường quốc phòng – an ninh bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an toàn xã hội. Tổ chức cơ sở Đảng và một số vấn đề công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Công sản Việt Nam. Xây dựng đảng về đạo đức, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế và đường lối phát triển kinh tế - xã hội của đảng… 


Đến dự và phát biểu tại buổi khai giảng đồng chí Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư, Thường trực Huyện ủy, yêu cầu các học viên tập trung nghiên cứu  tiếp thu tất cả các chuyên đề của chương trình lớp học đồng chí nhấn mạnh “Với những kiến thức được bồi dưỡng tôi tin chắc rằng mỗi đồng chí sẽ vận dụng vào thực tiễn, có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm góp phần cùng với Chi bộ nơi sinh hoạt và nơi công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện nhà trong sạch vững mạnh…”.

Đồng chí: Lê Minh Trị, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải, triển khai chuyên đề 5, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ….

Đồng chí: Lê Minh Trị, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải, triển khai chuyên đề 5, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ….

 

Thông qua lớp học, nhằm giúp đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Công sản Việt Nam./.

 

Thanh Vũ