Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Thông báo lịch làm việc của các Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 16-31/10/2017

(09:10 | 23/10/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   63_TB-UBND.pdf