Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả 10 năm (2010-2019) triển khai thực hiện các quy định về cán bộ, công chức cấp xã và Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 16/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

(08:40 | 20/09/2019)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   124_BC-UBND.signed.pdf