Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản đến ngày 17 tháng 9 năm 2019 trên địa bàn huyện Kiên Hải

(09:53 | 19/09/2019)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   123_BC-UBND.signed.pdf