Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động lãnh đạo huyện

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

(14:43 | 06/04/2021)

Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã. Hội nghị do đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyên chủ trì.

Quang cảnh: Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.


Trong thời gian qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện luôn quan tâm, tranh thủ huy động các nguồn vốn từ tỉnh, doanh nghiệp và nhân dân để tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư xây dựng Nông thôn mới của huyện. Ngoài ra, huyện còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Nông thôn mới ngày càng được các ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã quan tâm, chú trọng hơn. Nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền ngày càng đa dạng và từng bước đi vào chiều sâu, giúp đông đảo người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, cách làm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, từ đó tạo sự đồng thuận, đoàn kết của cả hệ thống chính trị trong xây dựng Nông thôn mới tại địa phương. Đồng thời, Các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng phong phú. Kết cấu hạ tầng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển các mô hình sản xuất, chuyển dịch cơ cấu nông thôn đã góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới rõ rệt. Theo đó, việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của huyện có nhiều thay đổi, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực; sản xuất phát triển, thu nhập của nhân dân được nâng cao; chất lượng y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng điện, đường được đảm bảo; cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện; an ninh trật tự được đảm bảo; người dân được thụ hưởng cuộc sống đầy đủ hơn về vật chất, tinh thần. Hiện toàn huyện có 2/4 xã đạt chuẩn Nông thôn mới gồm; xã Lại Sơn và xã Hòn Tre, chiếm 50% số xã toàn huyện. Xã Nam Du và xã An Sơn cùng đạt 17/19 tiêu chí xây dụng nông thôn mới. 

 

Quang cảnh: Làm lộ giao thông nông năm 2020, tại xã đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải. 


Để thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như; Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, nhằm triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM và phản ánh kịp thời thực tiễn xây dựng Nông thôn mới ở cơ sở. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, chú trọng khai thác lợi thế địa phương, thích ứng với biến đổi khí hậu, đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch - an toàn, trên cơ sở đó xây dựng phát triển kinh tế hợp tác mà trọng tâm là hợp tác xã. Bên cạnh đó, Chú trọng bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, hiện đại, hợp lý và giữ gìn được những đặc trưng và bản sắc vùng biển đảo. Gắn kết chặt chẽ xây dựng Nông thôn mới  với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; khuyến khích và thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... thu hút người dân tham gia; xây dựng và thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình hiệu quả về an ninh trật tự, như: “Tổ tự quản”, “Tổ an ninh, hoà giải”... góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Duy trì và nâng cao chất lượng đối với những tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt và Phấn đấu có ít nhất 01 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới trở lên./.


 

Tin và ảnh: Thanh Vũ