Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động lãnh đạo huyện

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện

(13:46 | 29/10/2020)

Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải tổ chức cuộc họp thành viên thường kỳ tháng 10 năm 2020, nhằm báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2020. Cuộc họp do ông Huỳnh Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND huyện  chủ trì cuộc họp.

 

Quang cảnh: Họp thành viên thường kỳ tháng 10 năm 2020.


Nhìn chung, trong tháng, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt khá so với kế hoạch như: Sản lượng và giá trị sản xuất khai thác hải sản. Theo đó, ngư dân trên địa bàn huyện đã khai thác hải sản đạt 3.770 tấn hải sản các loại, lũy kế 10 tháng đạt 75,02% kế hoạch, giá trị khai thác hải sản 164,51 tỷ đồng. Nghề nuôi trồng thủy sản được bà con khai thác tốt nuôi trồng thủy sản quanh các đảo. Trong tháng sản lượng sản xuất đạt 68 tấn cá thương phẩm các loại. Giá trị sản xuất trong tháng đạt 7,7 tỷ đồng. Ngoài ra, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 61,026 tỷ đồng, tăng 3,58% so với tháng trước. Về giao thông vận tải cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân và nhu cầu đi lại của khách du lịch, ước tính số lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng các đảo khoản 17.680 lượt khách. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng ước đạt 115,341 tỷ đồng. 
Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được đảm bảo; Quốc phòng - an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách được thực hiện kịp thời chi trả cho 46 đối tượng với số tiền trên 40 triệu đồng. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và cải cách hành chính được quan tâm thực hiện tốt.
Trong tháng 11 năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Các ngành được phân công thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 khẩn trương rà soát lại các chỉ tiêu đạt thấp để tăng cường giải pháp thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tập trung phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của huyện như: Du lịch, nuôi trồng thủy sản để bù đắp vào thiếu hụt của khai thác nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Khuyến khích nhân dân bám biển ổn định sản xuất, thực hiện các quy trình về khai thác gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tăng cường các biện pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trong mùa mưa, bão. Về văn hóa – xã hội, chỉ đạo tổ chức hội thảo chuyên đề dạy học lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới; chấm điểm các đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa năm 2020. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo nghề theo hướng gắn với các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của huyện để tạo công ăn việc làm cho người lao động. Quan tâm hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn huyện. Về tình hình an ninh trật xã hội, thường xuyên tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, mở các đợt cao điểm, tấn công trấn áp các loại tội phạm./. 


 

Tin và ảnh: Ngọc Lạn