Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động lãnh đạo huyện

Xem với cỡ chữAA

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh làm việc với huyện Kiên Hải

(08:41 | 21/03/2019)

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Kiên Giang do đồng chí Lê Văn Chuyển, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn vừa có buổi làm với Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở của huyện về công tác triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện đảo Kiên Hải…

Quang cảnh: Đoàn Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Kiên Giang làm việc với Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở của huyện


Tại buổi làm việc Đoàn đã nghe thành viên Ban Chỉ đạo huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của huyện như: Hoàn thành công tác lập bảng kê theo kế hoạch của Ban chỉ đạo, treo băng rol tuyên truyền ở khu dân cư; phối hợp với xã tuyển chọn điều tra viên theo đúng quy định. Đồng thời, còn thực hiện tốt công tác tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019, cho các Ban chỉ đạo các cấp, Tổ trưởng, điều tra viên sẽ nắm vững các kiến thức về vai trò, nghiệp vụ của điều tra viên, những quy định về nghiệp vụ điều tra, quy định về phóng vấn và ghi phiếu.


Tại buổi làm việc đồng chí Lê Văn Chuyển, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo huyện đã thực hiện tốt công tác triển khai về tổng điều tra dân số và nhà ở trong thời gian qua, đồng thời đồng chí cũng lưu ý với Ban Chỉ đạo huyện cần thực hiện tốt hơn nữa một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến trong thời gian tới đồng chí nói: “Cần nắm rõ đối tượng để điều tra, làm đúng các quy định của Tổng điều tra dân số và nhà ở đề ra, Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền bằng mọi hình thức trên các hệ thống thông tin đại chúng của huyện. Đồng thời, cập nhật tiến độ thường xuyên sau khi ra quân và thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị các xã trước ngày ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở được diễn ra vào ngày 01 tháng 4 năm 2019./. 

Tin và ảnh: Thanh Vũ