Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động lãnh đạo huyện

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải lấy ý kiến xét đề nghị xã Lại Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới

(07:13 | 05/11/2018)

Sáng ngày 02 tháng 11 năm 2018, UBND huyện Kiên Hải tổ chức họp Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện về việc lấy ý kiến xét đề nghị xã Lại Sơn huyện Kiên Hải đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018. Cuộc họp do đồng chí Huỳnh Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND huyện chủ trì...

  
Quang cảnh: Cuộc họp thành viên BCĐ xây dựng nông thôn mới của huyện.

 

Tại đây các đại biểu nghe địa diện đoàn Thẩm tra các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới huyện báo cáo kết quả thẩm tra các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới ở xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải. Kết quả thẩm tra đến thời điểm hiện tại, xã Lại Sơn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới, đạt 100%. Đồng thời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cũng báo cáo việc tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới của xã Lại Sơn huyện Kiên Hải, theo đánh giá sự hài lòng của người dân thì có 1.187/1780 hộ đánh giá hài lòng, đạt 66,68. Theo đó, kết quả này cũng đã được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của các ấp và được công bố trên các Trạm Truyền thanh của xã và Đài Truyền thanh của huyện...


Kết thúc cuộc họp các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện cũng đã tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến xét xã Lại Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018. Kết quả bỏ phiếu có 28/28 phiếu đồng ý xã Lại Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018.


Đến dự và phát hiểu tại cuộc họp đồng chí Huỳnh Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí Huỳnh Hoàng Sơn cũng yêu cầu các ngành chuyên môn có liên quan, nhất là ở xã phải tiếp tục rà soát các phần việc về xây dựng nông thôn mới để cuối năm 2018 xã đạt đảo Lại Sơn huyện Kiên Hải chuẩn về nông thôn mới./.
 

Hiền Phương