Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin Vắn

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải phát động phong trào thi đua “Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021”

(15:32 | 23/11/2020)

Ủy ban nhân dân huyện triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề “Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021” trên địa bàn huyện Kiên Hải.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của của chính quyền và các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của từng tập thể, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Kiên Hải. Từ đó, Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, phát động sâu rộng từ huyện đến cơ sở nhất là trong các Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo, các giám sát viên, tổ trưởng và điều tra viên, góp phần thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.
Bên cạnh đó, Thông qua thực hiện phong trào thi đua chú trọng phát hiện những nhân tố tích cực có cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu quả cao, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào “Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021”./.

 

Tin: Minh Thà