Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin Vắn

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải triển khai kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ Mười bốn Hội đồng nhân dân huyện khóa VII

(11:19 | 17/11/2020)

Hội đồng nhân dân huyện Kiên Hải vừa triển khai kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ Mười bốn (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020),  Hội đồng nhân dân huyện Kiên Hải khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, Công tác chuẩn bị kỳ họp và tổ chức kỳ họp được tiến hành đúng theo quy định của của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động kỳ họp, nhất là hoạt động chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và nâng cao trách nhiệm thẩm tra của các Ban Họi đồng nhân dân huyện đối với các báo cáo, tờ trình của Uỷ ban nhân dân huyện, dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và những kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện…
Được biết, dự kiến kỳ họp thứ Mười bốn (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020),  Hội đồng nhân dân huyện Kiên Hải khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. Sẽ diễn ra trong 02 ngày từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 12 năm 2020./.

 

Tin: Minh Thà