Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin Vắn

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải triển khai Tháng hành đồng vì bình đẳng giới năm 2020

(11:14 | 17/11/2020)

Ủy ban nhân huyện Kiên Hải triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 trên địa bàn huyện Kiên Hải. Với chủ đề Tháng hành động năm 2020: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.

Nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động các tầng lớp nhân dân chủ động, tích cực thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Đồng thời, Giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên trong gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em.
Bên cạnh đó, Việc đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong môi trường gia đình, trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.
Dự kiền thời gian triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 trên địa bàn huyện Kiên Hải, sẽ diễn ra từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020./.
 

Tin: Minh Thà