Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin Vắn

Xem với cỡ chữAA

Kiên hải tổ chức các hoạt động kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

(13:53 | 10/11/2020)

Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020).

Ngày Nhà giáo Việt Nam hàng năm trở thành ngày hội văn hóa, tinh thần của ngành giáo dục. Là dịp Lễ kỷ niệm để các thế hệ học sinh bày tỏ lòng biết ơn với thầy, cô giáo; là dịp để các ngành, các bậc phụ huynh tri ân thầy, cô giáo đã dành nhiều công sức và tâm huyết đào tạo thế hệ trẻ vừa có đức, vừa có tài góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, cũng nhằm biểu dương, tôn vinh các thế hệ nhà giáo, động viên đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh vượt khó, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo quyết tâm thi đua “dạy tốt - học tốt”; thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Khoá XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 
Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020) là tạo điều kiện để các thế hệ cán bộ, giáo viên giao lưu gặp gỡ; thắt chặt tinh thần đoàn kết, gắn bó và động viên cán bộ, giáo viên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021./.

 

Tin: Minh Thà