Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin Vắn

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải triển khai kế hoạch kiểm tra, chấm điểm kết quả “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” ở các loại hình năm 2020

(17:20 | 02/11/2020)

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Kiên Hải vừa triển khai kế hoạch kiểm tra, chấm điểm Quy chế dân chủ ở các loại hình trên địa bàn huyện năm 2020.

Theo kế hoạch Ban Chỉ đạo huyện sẽ chia thành 3 tổ kiểm tra, đánh giá các đơn vị gồm: Tổ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở các xã; Tổ kiểm tra, đánh giá kết quả loại hình cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và Tổ kiểm tra, đánh giá kết quả loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 
Qua đó, nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình, làm rõ những mặt được, chưa làm được, phân tích những ảnh hưởng tác động của việc thực hiện quy chế dân chủ với việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở cũng như việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đồng thời chỉ rõ những khó khăn, hạn chế, những khuyết điểm và nguyên nhân; những kinh nghiệm, mô hình, điển hình tốt và những vấn đề bức xúc hiện nay đang đặt ra phải giải quyết trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Được biết, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện sẽ kiểm tra, đánh giá, chấm điểm các đơn vị từ ngày 04/11 - đến ngày 19/11/2020./.

 

Tin: Trọng Hiếu