Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin Vắn

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải triển khai kế hoạch Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(17:18 | 02/11/2020)

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kiên Hải triển khai kế hoạch Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 - 18/11/2020).

Theo đó, ngày Hội được tổ chức tại 13 khu dân cư trong toàn huyện, mỗi xã chọn 01 khu dân cư tiêu biểu làm điểm tổ chức Ngày Hội của xã. Ngày hội cũng nhằm ôn lại lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đoàn kết nhân dân ở khu dân cư tạo thành sức mạnh to lớn góp phần xây dựng quê hương, đất nước vững mạnh; khơi dậy truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, cổ vũ Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, dịch bệnh, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm chào mừng sự thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiên tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Được biết, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020, sẽ tổ chức ngày hội 01 ngày, từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 18/11/2020. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kiên Hải chọn Khu dân cư Ấp Thiên Tuế - xã Lại Sơn làm điểm của tỉnh./.


 

Tin: Thanh Vũ